27th Feb2014

Las pieceras. treball extra-domèstic

by admin

Amb aquesta exposició es pretén donar visibilitat a les experiències de treball de les dones més enllà del fet domèstic, unir peces d’aquestes feines fetes als domicilis per a fer visibles les diverses tasques que les odnes feien als barris.

Off

Comments are closed.